ALGEMENE VOORWAARDEN

U schrijft zich in voor deelname aan een event van KONO BVBA, met maatschappelijke zetel te Westpoort 68, 2070 Zwijndrecht, BTW BE 0712.616.933, hierna KONO.

Art 1. Inschrijving:

De deelnemer verklaart hierbij dat het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid ingevuld is.

De deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijven minimum 18 jaar oud te zijn of de toestemming te hebben van zijn/haar wettelijke voogd om deel te nemen aan dit event.

De inschrijving is slechts geldig wanneer het volledige bedrag betaald is en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.

Art 2. Herroepingsrecht

De inschrijving kan worden geannuleerd tot 15 dagen voor het event. Het inschrijvingsbedrag zal terugbetaald worden met afhouding van 5 EURO administratiekosten. Tijdens de laatste 2 weken is het niet meer mogelijk uw inschrijving te annuleren.

Art 3. Borstnummer

Elke deelnemer moet steeds een startnummer zichtbaar dragen op de borst.

Art 4. Schade

De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na de wedstrijden.

Art 5. Veiligheid

De deelnemer verklaart zich bewust te zijn van de gevaren bij lopen op de openbare weg. Ondanks het voorzien van seingevers door de organisatie dient de deelnemer ten alle tijden de instructies van de seingever op te volgen en zich aan de algemene wegcode te houden

Art 6. Betaling

De deelnemer dient steeds vooraf het volledige inschrijvingsbedrag te betalen via het online betalingssysteem van KONO.

Art 7. Gezond & veilig sporten

De deelnemer verklaart in goede gezondheid te zijn voor deelname aan dit event. De organisatie raadt een sportmedisch onderzoek aan bij een sportarts. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer.

Art 8. Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor KONO. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met de organisatie.

Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van KONO en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

De deelnemer is akkoord met de publicatie van zijn deelname op de website van KONO.

Art 9. Geldigheid clausules

Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.