Kono brengt oriëntatielopen tot in jouw school!

Orienteering Schools?

Kono Orienteering School is een compleet pakket waarmee leerkrachten en leerlingen aan de slag kunnen om oriëntatielopen in hun school te ontdekken.

Dit zorgt niet alleen voor een heel leuke sportieve activiteit, maar er worden ook verschillende doelen uit het leerplan mee bereikt én je kan op een leuke en uitdagende manier verschillende andere vakken erbij betrekken!

Het pakket.

Het pakket bestaat uit een nieuw getekende kaart van de school, 50+ ecologische controlepostplaatjes, tientallen oefeningen, een uitgebreide handleiding, …

Het is een volledig pakket aan kaarten en oefeningen die plaats vinden in de eigen school, zo kunnen de basisvaardigheden die ontwikkeld worden door het oriëntatielopen snel, gemakkelijk en zonder veel voorbereiding geoefend worden.

De jongeren leren zo op een leuke, uitdagende en leerrijke manier verschillende basisvaardigheden aan. Niet enkel het ruimtelijk inzicht wordt verbeterd. Maar de jongeren leren ook keuzes maken en beslissingen nemen, de ruimte rond zich observeren of een kaart interpreteren.

De oefeningenreeks die wordt aangeboden sluit zich perfect aan bij het leerplan.

Daarnaast is er nog de mogelijkheid om vakken zoals wiskunde of taal te verwerken in de oefeningen zodat de jongeren ook op een sportieve manier met bepaalde vakken kunnen bezig zijn.

Werkwijze.

De ontwikkeling van het pakket volgt de volgende stappen:

Stap 1

Kaart

Er wordt een kaart getekend van het schoolterrein.

Stap 2

Checkpoints

Afhankelijk van de grootte van het schoolterrein worden er verschillende plaatjes opgehangen. Elk plaatje heeft een cijfer, een letter en een richting van een kompas. Er zullen zo’n 40 – 80 plaatjes worden opgehangen, natuurlijk in samenspraak met de school

Stap 3

Oefeningen

Op basis van dit netwerk van posten worden er verschillende oefeningen opgemaakt. Bij elke oefening hoort een fiche met de uitleg over de oefening, een kaart voor de deelnemers, een antwoordstrookje voor de deelnemer, en een oplossingenblad voor de leerkracht.

Stap 4

Uitwerking

Wanneer de oefeningen zijn uitgewerkt en door de school zijn goedgekeurd wordt het pakket aangeleverd in een kaft en op USB stick.

Stap 5

Infosessie

Er wordt ook een infosessie voorzien in de school voor alle leerkrachten of begeleiders van de oefeningen zodat iedereen op een juiste manier het pakket kan gebruiken.

Meer info?

Wil je meer informatie nalezen in de uitgebreide brochure en een offerte voor jouw school?